تبلیغات
مزدا 3 جدید

راهنمای درب های مزدا 3راهنماي قسمت هاي درب ها و در عقب(هاچ بک) - نحوه باز و بست درب جلو مزدا 3 - توضیحات نحوه باز کردن کانکتور - نحوه باز و بست واحد درب جلو - نحوه باز و بست پد درب جلو مزدا 3- نحوه باز و بست ترمز درب جلو - نحوه باز و بست لولاي درب جلو - نحوه باز و بست درب عقب - توضیحات نحوه باز کردن کانکتور - نحوه باز و بست ترمز درب عقب - نحوه باز و بست لولاي درب عقب - رگلاژ درب - نحوه باز و بست بالابر دریچه عقب - رگلاژ بالابر دریچه عقب - نحوه معدوم ساختن دمپر درعقب (هاچ بک) - راهنماي موقعیت هاي درب ها و درب عقب (هاچ بک)


مزدا 3 تزیینات بدنه هاچ بک در عقب در جلو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش