تبلیغات
سوزوکی گراند ویتارا فول

راهنمای رفع ایراد روشن ماندن چراغ قفل دیفرانسیل و عدم عملکر در حالت N سوزوکی گراند ویتارامطالب این کتاب: روشن ماندن چراغ های دیفرانسیل مرکزی و 4L/N، عدم عملکرد سوئیچ ترانسفر در حالت N،مشاهده کدهای ایراد: C1237-C1227


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش