زانتیا

راهنمای رفع ایراد مدارها و تجهیزات جانبی الکتریکی زانتیانمودارها؛ کد گذاری عملگرهای زانتیا،اختصارات و کدهای رنگ سیم های زانتیا، خواندن نمودارهای سیم کشی زانتیا، تجهیزات جانبی کمکی زانتیا، جعبه فیوز داخل موتور زانتیا، محل قرارگیری رله های زیر درب موتور زانتیا، اتصالات و انشعابات زانتیا


اتصالات رله ها جعبه فیوز تجهیزات جانبی الکتریکی  نمودارها کدهای رنگ بندی زانتیا اختصارات سیم کشی کدگذاری عملگرها نمودارهای الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا