زامیاد Z24

راهنمای سرویس و تعمیرات موتور نیسان جونیور 2400 وانت زامیادبرنامه سرويس و نگه داري وانت نیسان زامیاد، سرويس و مراقبت از موتور وانت نیسان زامیاد، آچاركشي پيچ هاي وانت نیسان زامیاد، سرسيلندر، چدني اگزوز، لوله اگزوز وانت نیسان زامیاد، پيچ هاي كاربراتور وانت نیسان زامیاد، وانت نیسان زامیاد، فيلرگيري سوپاپ ها وانت نیسان زامیاد، بازديد تسمه پروانه وانت نیسان زامیاد، تعويض روغن موتور وانت نیسان زامیاد، تعويض فيلترروغن وانت نیسان زامیاد، تعويض آب رادياتور وانت نیسان زامیاد، بازديد سيستم خنك كننده مو تور وانت نیسان زامیاد، بازديد و تعويض شمع وانت نیسان زامیاد، بازديد واير شمع ها وانت نیسان زامیاد، تعويض فيلتر بنزين وانت نیسان زامیاد، بازديد لوله هاي بنزين وانت نیسان زامیاد، بازديد و تعويض فيلترهوا وانت نیسان زامیاد، بازديد سيستم تهويه موتور وانت نیسان زامیاد، بازديد اتصالات و لوله هاي مكش وانت نیسان زامیاد، بازديد و تعويض پلاتين دلكو وانت نیسان زامیاد، بازديد فيلتر اوليه هوا وانت نیسان زامیاد، بازديد و تنظيم دور آرام موتور و زمان احتراق و نسبت و تركيبی وانت نیسان زامیاد، مشخصات و اطلاعات تعمير وانت نیسان زامیاد، سرويس و نگه داري موتور وانت نیسان زامیاد


دلکو فیلتر هوا پمپ بنزین وایر شمع رادیات روغن کاربرات فيلرگيري 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش