تیگو 5 جدید

راهنمای سرویس و نگه داری چری تیگو 5موارد سرویس - جدول سرویس - تعویض روغن موتور و فیلتر روغن - اضافه کردن روغن موتور - مشخصات روغن موتور - تعویض فیلتر هوا - تعویض فیلتر سوخت - تعویض شمع موتور - تعویض و تمیز کردن دریچه گاز - مراحل تعریف دریچه گاز - تعویض واسکازین گیربکس - نوع واسکازین - تعویض مایع ترمز - نوع مایع ترمز - تعویض روغن هیدرولیک فرمان - نوع روغن هیدرولیک فرمان - تنظیم آبپاش شیشه شور - بازدید سطح روغن موتور - بازدید سطح مایع ترمز - بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان - بازدید سطح واسکازین گیربکس - بازدید سطح مایع خنککننده موتور - تست ولتاژ باتری - بازدید تسمه ها - بازدید تسمه تایم - بازدید کمربند ایمنی - بازدید گردگیر سیبک طبق پایین - بازدید گردگیر پلوس - بازدید سیبک فرمان و گردگیر


فیلتر روغن  واسکازین  روغن ترمز   هیدرولیک فرمان شمع 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر تیگو 5 جدید