تبلیغات
سمند LX EF7

راهنمای سیستم انژکتور سمند بوش دوگانه سوز موتور ملی EF7 Bosch CNGCNG سمند EF7 بوش - راهنمای سیستم سوخت رسانی سمند دوگانه سوز با مدل بوش CNG Bosch ME 7.9.4 - نقشه سیستم الکتریکی سمند موتور ملی بوش دوگانه - رايانه موتور ECM - حسگر فشار و دماي چندراهه هوا - حسگر موقعيت ميل لنگ ( سرعت دور موتور ) - حسگر موقعيت ميل بادامك - حسگر كوبش - حسگر دماي مايع خنك كننده ( دماي آب ) - حسگر اكسيژن دو مقداري - حسگر اكسيژن خطي - حسگر فشار و دماي ريل سوخت گاز - شير محفظه جمع كننده بخارات بنزين (كنيستر) - حسگر سرعت خودرو - حسگر تصادف ( كليد ضربه ) - سيم پيچ افروزش ( جرقه ) - افشانه بنزين ( 4 عدد ) - افشانه گاز ( 4 عدد ) - دريچه گاز الكترونيكي ETC - شير زمانبندي متغير سوپاپ ها CVVT - مجموعه پدال گاز الكترونيكي - شير مخزن گاز - شير قطع كن گاز - دسته سيم كوچك موتور - عیب یابی سیستم CNG سمند EF7 و ... ( سمند بوش ef7 روی گاز نمی رود - مشکل دور موتور سمند ef7 - نشتی در قسمت کم فشار سمند بوش ef7 - لیست کد خطاها سمند EF7 بوش دوگانه سوز )


موتور ملی دوگانه سوز  سمند بوش سمند EF7 سی ان جی  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سمند LX EF7