تبلیغات
سورنتو 2018

راهنمای سیستم ایربگ و کمربند ایمنی کیا سورنتو 2008معرفی و مشخصات سیستم ایربگ - جانمایی کنترلرهای ایربگ - جانمایی سنسورها در داخل اتاق - موقعیت یونیت ایربگ و کمربند ایمنی - نقشه انفجاری از سیستم محدود کننده - جانمایی کانکتور ها - نحوه باز و بسته تمام قطعات ایمنی - راهنمای سیم کشی و نقشه های الکتریکی ایربگ و کمربند ایمنی کیا سورنتو


مدارات الکتریکی ایربگ کمربند سه نقطه ای کیسه هوای ایمنی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش