تبلیغات
کولئوس

راهنمای سیستم بخاری و کولر رنو کولئوس 2009 ویرایش فارسی



محتوای این کتاب : بخاری: فهرست و محل قرارگیری قطعات - فیلتر کابین: بازکردن- نصب مجدد - سنسور دمای خارجی: بازکردن - نصب مجدد - سنسور دمای کابین سرنشین: باز کردن- نصب مجدد - سنسور خورشیدی: بازکردن - نصب مجدد - تهویه مطبوع: احتیاطات لازم جهت تعمیر - تهویه مطبوع: قطعات و مواد مصرفي لازم براي انجام تعمیرات - تهویه مطبوع: فهرست و محل قرارگیری قطعات - تخلیه - پرکردن مجدد مدار گاز کولر - کندانسور - لوله اتصال کمپرسور: بازکردن - نصب مجدد


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش