تبلیغات
کراس H30

راهنمای سیستم ترمز ABS مدل MK70 و EBD دانگ فنگ S30محتوای این کتاب : دیاگرام سیستم دوکاناله و چهار مداره، پارامترهای سیلندر ترمز اصلی و بوستر، نقشه انفجاری دیسک و لوازم ترمز عب و جلو، توزیع نیروی ترمز الکترونیک (EBD)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز کراس H30