تبلیغات
قشقایی SE

راهنمای سیستم خنک کاری ; رادیاتور، فن، واتر پمپ، ترومستات، خنک کاری موتور در مدل اتوماتیک و دستی، باز و بست تمام قطعات،نمای انفجاری در نیسان قشقایی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش