تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم خنک کننده چری تیگو 5مشخصات - مدار برقی و الکتریکی - عیب یابی - بررسی فشار مدار خنک کننده - بررسی و آزمایش مایع خنک کننده - تخلیه آب رادیاتور - اضافه کردن مایع خنک کننده - واترپمپ - پیاده و سوار کردن ترموستات - پیاده و سوار کردن مجموعه فن و رادیاتور


نقشه برقی فن ها تیگو 5  چری رادیاتور فن رادیاتور خنک کاری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش