تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم سوخت رسانی چری تیگو 5مشخصات - مدار لوله های سیستم سوخت رسانی - مدار برقی سیستم سوخت رسانی - عیب یابی و تست - جدول عیب یابی - تست فشار سوخت - کاهش فشار سوخت - باک - متعلقات باک - پمپ بنزین - ریل سوخت و انژکتورها - تست انژکتورها


انژکتور ریل سوخت پمپ بنزین سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش