تبلیغات
کوییک ST

راهنمای سیستم ضد سرقت یا ایموبلایزر کوییکاصول عملکرد سیستم ضد سرقت( ایموبلایزر ) - روش دسترسی به واحد بررسی سیستم ضد ( ICU ) سرقت - اجزاي تشکيل دهنده سيستم ضد سرقت - قطعات ضد سرقت - آنتن ضد سرقت ( طوقه دور مغزي سویيچ ) - واحد بررسی ضد سرقت ICU - مشخصات پايه هاي کانکتور ICU - واحد بررسی الکترونيکي موتور ECU - سوییچ (كليد) سيستم ضد سرقت - نحوه عيب يابي سيستم ضد سرقت - کدهاي خطاي سيستم ضد سرقت -


تعریف کلید سایپا کوییک برق خودرو ضد سرقت ایموبلایزر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کوییک ST