تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم ورودی هوا چری تیگو 5توضیحات - مشخصات - عیب یابی - جدول عیب یابی - فیلتر هوای ورودی - تعویض فیلتر هوا - راهنمای باز و بست : دریچه گاز - مانیفولد ورودی - سنسور موقعیت پدال گاز


چری انژکتور سوخت رسانی مانیفولد هوا دریچه گاز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش