تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم کنترل آلایندگی چری تیگو 5توضیحات - مشخصات - مدار برقی و الکتریکی - عیب یابی - بررسی قطع پاشش سوخت متناسب با دور موتور - بررسی نشتی - بررسی کنیستر - بررسی درب باک - شیر برقی کنیستر - کنیستر - سوپاپ PCV - سنسور اکسیژن


تیگو 5 چری کنیستر سنسور اکسیژن سوپاپ PCV 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش