تبلیغات
مگان

راهنمای عملکرد گیربکس اتوماتیک و نیمه اتوماتیک رنو مگانتفاوت سيستم انتقال قدرت اتوماتيك و گيربكس معمولي - آشنايي با اصول عملكرد گيربكس اتوماتيك - كانورتور - چرخدنده سياره اي - مدار هيدروليك - آشنايي با اصول عملكرد گيربكس نيمه اتوماتيك - واحد الكتروهيدروليك - درگيرنمودن دنده ها - فعال نمودن شير برقي ها - مديريت گيربكس اتوماتيك - پارامترهاي اساسي - سويچ ها و سنسورها - استارت موتور - برنامه ريزي حالت اتوماتيك


گیربکس گیربکس اتوماتیک رنو مگان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش