تبلیغات
زامیاد Z24 دیزل

راهنمای عملگرهای موتور وانت نیسان زامیاد دیزلواحد اندازه گيري سوخت شير تناسبي- رگلاتور فشار وانت نیسان دیزل، انژكتور وانت نیسان دیزل،رگلاتور وكيوم شير برقي وانت نیسان دیزل، واحد كنترل شمع گرمكن GCU و GLP وانت نیسان دیزل،گرمكن سوخت وانت نیسان دیزل


شمع گرم کن شیر برقی انژکتور بنزین رگلاتور بنزین شير تناسبي 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24 دیزل