تبلیغات
ساینا EX

راهنمای عيب يابی کانکتورها و سوکت های ساینا Saina Saipaنقشه سوکت ABS ساینا، نقشه سوکت قفل مرکزی ساینا، نقشه سوکت های انژکتور ساینا، نقشه سوکت رله دوبل ساینا، نقشه سوکت ECU ساینا، نقشه سوکت ایموبلایزر ساینا


سوکت ECU  سوکت ایموبلایزر سوکت رله دوبل سوکت های انژکتور سوکت قفل مرکزی سوکت ABS  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX