تیبا

راهنمای عیب یابی ایرادات رینگ و لاستیک تیباایراد کشیده شدن فرمان خودرو تیبا به یک سمت ، علت سایش شدید لاستیک های تیبا، ایراد ارتفاع نامناسب خودروی تیبا، علت سفت شدن فرمان تیبا، پس از ترمز خودرو به یک سمت کشیده می شود، علت لرزش فرمان تیبا، علت متعادل نبودن خودرو در رانندگی ، ایراد فرمان بعد از گردش به حالت اول بر نمی گردد، ایراد کج بودن خودروی تیبا، علت صدای جیغ کشیدن لاستیک های تیبا، علت ساییده شدن لبه های لاستیک تیبا، علت پله شدن لاستیک تیبا، علت ساییده شدن وسط لاستیک تیبا


ایراد پله شدن لاستیک ایراد صدا دادن لاستیک ایراد لرزیدن فرمان ایراد سفت شدن فرمان ایراد سایش لاستیک کشیدن فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش