تبلیغات
سورنتو 2018

راهنمای عیب یابی رادار عقب کیا سورنتو 2008مشخصات کنترل یونیت رادار - سنسور اولتراسونیک - بازر - نحوه عملکرد سیستم - جانمایی سنسورها، یونیت و بازر - دیاگرام کانکتورها


کیا سورنتو رادار بازر اخطار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش