تیبا

راهنمای عیب یابی روغن سوزی موتور تیباروغن سوزی تیبا : فلوچارت عیب يابي - نوع ايراد يا اظهار مشتري - سیستم هايي که مي تواند موجب به وجود آمدن اين ايراد گردد - سیستم مکانیکي - کاسه نمد ساق سوپاپ - سرسیلندر - واشر سرسیلندر - بلوگ سیلندرو رینگ پیستون


کاسه نمد  سوپاپ  رینگ پیستون  روغن سوزی موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش