تبلیغات
هایما S7

راهنمای عیب یابی و تعمیر سیستم ترمز ABS و پایداری ESP هایما S7محتوای این کتاب : معرفی سيستم قفل ضد ترمز ABS ،یونیت کنترل ESP را در هنگام عيب يابي بررسي نمائيد ،مراحلي كه موجب تعويض يونيت كنترل ESP می گردد ،هواگيري سيستم ترمز ،نصب و سازي پياده HU/CM کنترل یونیت ESP ،كنترل يونيت نگهدارنده نصب و پياده سازي ESP ،تشريح ترمينال هاي ECU ،تشريح پين هاي رگولاتور فشار هيدروليك يونيت كنترل ESP با ECU ،پياده سازي ون صب سنسور سرعت چرخ هاي عقب و جلو ،پياده سازي ون صب سنسور سرعت چرخ هاي، خطاهاي سيستم الكتريكي، خطاهاي واحد فشار هيدروليك، دياگرام عيب يابي، خطاهاي سلونوئيد، خطاهاي پمپ برگشت و موتور، خطاي ميكروسوئيچ چراغ ترمز، راهنماي تنظيم ونگهداري ESP، عدم ارسال سيگنال سنسور سرعت چرخ، سنسور زاويه فرمان، انحراف سرعت سنسور، تشريح موتور پمپ برگشت دهنده فرمان، تشريح رله شير برقي، تشريح سنسور سرعت انحراف و سنسور شتاب جانبي، تشریح CAN BUS، دياگرام شماتيك الكتريكي، دياگرام شماتيك نقشه لوله


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز هایما S7