تبلیغات
تندر 90

راهنمای عیب یابی و تعمیر سیستم فرمان هیدرولیک الکتریکی;عملكرد سيستم،جدول جانمايى پايه هاى ورودى،پيكربندى و برنامه ريزى ها،جدول خلاصه خطاها،بررسى حالت های فرمان در رنو تندر Tondar L90


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش