تبلیغات
زامیاد Z24

راهنمای مدارات الکتریکی وانت زامیاد NI NIBمحل قرارگیری دسته سیم های وانت نیسان زامیاد، مدارات و نقشه های الکتریکی، مدار و نقشه باتری، مدار و نقشه استارت، مدار و نقشه سیستم شارژ،مدار و نقشه کولر،مدار و نقشه بخاری،مدار و نقشه چراغ ها،مدار و نقشه مه شکن،مدار و نقشه برف پاک کن،مدار و نقشه سنسور سرعت، وانت نیسان زامیاد، مدار و نقشه سیستم ترمز، دسته سیم داشبورد، دسته سیم موتور، دسته سیم پنل، دسته سیم کولر-جعبه فیوز


محل قرارگیری قطعات الکتریکی کانکتورها نقشه و مدارات الکتریکی دسته سیم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24