زامیاد Z24

راهنمای معرفی سیستم انژکتوری بوش وانت زامیادسیستم موترونیک وانت نیسان زامیاد، پمپ بنزین وانت نیسان زامیاد، فیلتر بنزین وانت نیسان زامیاد، شلنگ ها و مسیر سوخت رسانی وانت نیسان زامیاد، ریل سوخت وانت نیسان زامیاد، رگلاتور فشار سوخت وانت نیسان زامیاد، انژکتورهای وانت نیسان زامیاد، سیستم هوا رسانی وانت نیسان زامیاد، دریچه گاز وانت نیسان زامیاد، موتور پله ای یا استپر وانت نیسان زامیاد، سنسور موقعیت دریچه گاز وانت نیسان زامیاد، سیستم جرقه زنی وانت نیسان زامیاد، کویل یا کوئل وانت نیسان زامیاد، وایر های شمع وانت نیسان زامیاد، واحد الکترونیک سنسور ها و عملگر های وانت نیسان زامیاد، ای سی یو ECU وانت نیسان زامیاد، سنسور موقعیت دور موتور و سنسور میل لنگ وانت نیسان زامیاد، سنسور موقعیت میل سوپاپ وانت نیسان زامیاد، سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی وانت نیسان زامیاد، سنسور دمای مایع خنک کننده وانت نیسان زامیاد، سنسور اکسیژن وانت نیسان زامیاد، سنسور ناک یا ضریه یا سنسور کوبش وانت نیسان زامیاد، رله دوبل وانت نیسان زامیاد، لامپ عیب یابی سیستم وانت نیسان زامیاد، نقشه شماتیک سیستم انژکتوری بوش وانت نیسان زامیاد، کانکتور های سیستم انژکتوری بوش وانت نیسان زامیاد، گشتاور و میزان سفت کردن پیچ های سیستم انژکتوری بوش وانت نیسان زامیاد


گشتاور پیچ ها سنسور اکسیژن سنسور دمای هوا منیفولد میل سوپاپ میل لنگ دور موتور ای سی یو ECU  شمع و وایر کویل موتور پله ای دریچه گاز سوخت رسانی پمپ بنزین 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24