تبلیغات
پژو 206 SD V2

راهنمای معرفی قطعات دوگانه سوز CNG پژو 206 صندوقدارمطالب این کتاب شامل: مدل خودروها، مجموعه پرفشار، مجموعه كم فشار، مجموعه موتور، عيب يابي و سرويس ها، مدارهاي الكتريكي، نكات ايمني میباشد.


قطعات گاز 206 206 گازسوز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 206 SD V2