زامیاد Z24 دیزل

راهنمای واحد کنترل الکتریکی (ECU) وانت زامیاد دیزل Z28NDدستگاه كنترل الكترونيكي ECU، سنسورهاي متصل به كابل اتصال موتور وانت زامیاد، نقشه سوکت عیب یاب EOBD وانت نیسان زامیاد، معرفی قطعات ای سی یو ECU وانت نیسان زامیاد، اجزا و قطعات اصلی EDC وانت نیسان زامیاد، دسته سیم اصلی موتور وانت نیسان زامیاد


دسته سیم قطعات کامپیوتر نقشه سوکت ها کابل موتور ای سی یو ECU  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24 دیزل