قشقایی SE

راهنمای کامل آموزشی گیربکس و اکسل ; باز و بست گیربکس، جانمایی دسته سیم ها،خنک کننده روغن و آب، اویل پمپ، دنده CVT، نمای انفجاری 2WD و 4WD در نیسان قشقایی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش