تبلیغات
قشقایی SE

راهنمای کامل آموزشی گیربکس و اکسل ; باز و بست گیربکس، جانمایی دسته سیم ها،خنک کننده روغن و آب، اویل پمپ، دنده CVT، نمای انفجاری 2WD و 4WD در نیسان قشقایی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5