تبلیغات
زامیاد Z24

راهنمای کامل تعمیرات الکتریکی بدنه نیسان جونیور زامیاد 2400سيم كشي،فيوز، سيستم روشنايي، بوق، نشان دهنده ها، برف پاك كن و شيشه شور، سوئيچ، رادياتور،بخاري،سيم كشي،درخت سيم ها،درخت سيم موتور،درخت سيم داشبورد يا پشت آمپر (هشدار دهنده ها)،سيستم روشنايي،چراغ جلو ،تعويض بلوري چراغ جلو ،تنظيم چراغ جلو ،مجموعه چراغ پارك و راهنماي جلو ،نحوه پياده كردن يا باز كردن ،مجموعه چراغ خطر (كوچك) عقب ،نحوه پياده كردن يا باز كردن ،چراغ نمره ،نحوه پياده كردن يا باز كردن ،دسته،راهنما و استوپ و تعويض در بالا و پايين ،نحوه پياده كردن يا باز كردن ،كليد چراغ ها ،نحوه پياده كردن يا باز كردن ،تشخيص عيوب و رفع و اصلاح آن ها ،چراغ جلو ،چراغ هاي راهنما، چراغ عقب، چراغ ترمز ،چراغ دنده،عقب ،بوق،تعويض،مجموعه صفحه كيلو مترسرعت سنج ،درجه هاي بنزين و آ ب ،چراغ فشار روغن،چراغ،دينام (شارژ باتري)،چراغ ترمز دستي ،مشخصات لامپ ها،سرعت سنج،درجه آب و بنزين،چراغ فشار،روغن و دينام (شارژ باتري) ،برف پاك كن و شيشه شوي،اهرم بندي موتور برف پاك كن،موتور برف پاك كن،كليد برف پاك كن،تنظيم مجراها (با چشمي هاي) شيشه ش وي،راديو،تنظيم تايمر آنتن،جدول جلوگيري از پارازيت،بخاري،اهرم تنظيم بخاري،تزئينات لوله آب


کیلومتر بوق چراغ ها سيستم روشنايي بخاري برف پاك كن سيم كشي 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24