تبلیغات
سوزوکی گراند ویتارا فول

راهنمای کامل تعمیرات سیستم اکسل جلو و عقب سوزوکی گراند ویتارا (زبان EN)محتوای این کتاب : بازکردن دیفرانسیل جلو و تعمیر - قطعات دیفرانسیل جلو - بازکردن دیفرانسیل عقب - تعویض روغن دیفرانسیل عقب - شرح سیستم کنترل 4WD - بازکردن شفت جلو - بررسی میله شفت جلو و مشترک - عیب یابی و ...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش