تبلیغات
تندر 90

راهنمای کامل تعمیرات سیستم سوخت رسانی بنزینی،حسگرها(دریچه گاز،فشار هوا،سنسور اکسیژن،رله ها،ضربه،دورموتور)،ریل سوخت،دیاگ و در رنو تندر Tondar L90


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش