تبلیغات
کراس H30

راهنمای کامل تعمیرات گیربکس اتوماتیک دانگ فنگ H30 کراس (جلد 1)محتوای این کتاب : تعويض و تنظيم كابل تعويض دنده گيربكس اتوماتيك - تعويض سوئيچ انتخاب دنده - بازديد، تخليه و پركردن روغن گيربكس اتوماتيك - بازديد و تعويض لوله خنك كننده - بازديد و تعويض سنسور سرعت خودور - بازديد و تعويض سنسور سرعت محور ورودي - تعويض فيلتر روغن گيربكس اتوماتيك - سوار نمودن كاسه نمد پلوس چپ و راست وكاسه نمد مبدل گشتاور


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش