سوزوکی گراند ویتارا فول

راهنمای کامل تعمیر موتور مکانیکی و سیستم برق موتور سوزوکی گراند ویتارا (زبان EN)محتوای این کتاب : معرفی و عیب یابی موتور - مدارات برقی و ارتباط بین سنسورها - دریچه گاز برقی و پدال - ارتباط بین TCM و CAN - سنسور کیلومتر و تجهیزات دیگر برقی مرتبط با موتور - سیستم مکانیکی موتور - تشریح سیلندر و سر سیلندر - معرفی قطعات - نقشه های انفجاری - تشریح سیستم سوخت رسانی از باک تا موتور - سیستم ورودی هوا و خروجی اگزوز - سوپاپ ها و تایم گیری - سیستم خنک کاری و روغن کاری - سیستم جرقه - استارت و دینام و ...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش