تبلیغات
زامیاد Z24

راهنمای کامل تعمیر گیربکس نیسان زامیاد بنزینی و دیزلیدمونتاژ گلداني عقب - دمونتاژ كاور دسته دنده - دمونتاژ درپوش پي تي او و سوئيچ دنده عقب - دمونتاژ پوسته كلاچ و مجموعه شفت ورودي - دمونتاژ بدنه اصلي - دمونتاژ شفت اصلي - دمونتاژ شفت ورودي - دمونتاژ شفت زير - دمونتاژ دو شاخه كلاچ - مونتاژ شفت اصلي - مونتاژ كاور دسته دنده - مونتاژ متعلقات مجموعه بلبرينگ و دو شاخه كلاچ - مونتاژ شفت ورودي - مونتاژ شفت زير - مونتاژ پيچهاي فلنج خروجي - مونتاژ و پرس كاسه نمد گلداني عقب و در پوش جلو - مونتاژ متعلقات دنده واسطه عقب - مونتاژ گيربكس نيسان 5 دنده - روش اندازه گيري لقي دنده - نحوه بستن گيربكس روي خودرو - نحوه باز كردن گيربكس از خودرو - جدول ابزار مخصوص - اطلاعات سرويس و مشخصات فني كلي


گلدانی 5 دنده گیربکس زامیاد کلاچ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش