قشقایی SE

راهنمای کامل سیستم سوخت رسانی (انژکتور) ; تنظیم دور آرام، نقشه سیم کشی الکتریکی ECU با سنسورها، جرقه زنی، دریچه گاز،کروز کنترل، فن، سنسور اکسیژن ها و در نیسان قشقایی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش