تبلیغات
سوزوکی گراند ویتارا فول

راهنمای کامل سیستم فرمان سوزوکی گراند ویتارامعرفی و مشخصات کامل سیستم فرمان سوزوکی ویتارا - بررسی غربیلک و ستون فرمان - دقت های لازم هنگام سرویس ایربگ نصب شده بر روی فرمان - جابجایی و نگهداری سیستم ایربگ - دستورالعمل های تعمیرات فرمان - نصب و مونتاژ مجموعه کابل فنر تماسی - نصب و مونتاژ مجموعه ستون فرمان - نصب و موننتاژ مغزی سوییچ - توضیحات سیستم فرمان هیدرولیک - ساختار جعبه فرمان - نمودار جریان روغن هیدرولیک - ساختار پمپ هیدرولیک فرمان - تشخیص علایم ایراد سیستم فرمان هیدرولیک - نصب و مونتاژ مجموعه جعبه فرمان - تعمیرات پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور J20 و M16 و G20


ویتارا سوزوکی تعلیق فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5