تبلیغات
سوزوکی گراند ویتارا فول

راهنمای کامل گیربکس اتوماتیک سوزوکی گراند ویتارا (زبان EN)محتوای این کتاب : معرفی و مشخصات گیربکس اتوماتیک - عملکرد - راهنمای عیب یابی سیستم برقی گیربکس - نقشه انفجاری متعلقات گیربکس تا دست دنده داخل اتاق - جانمایی متعلقات گیربکس - جانمایی دسته سیم ها و سنسورها - پمپ روغن گیربکس - سیستم کلاچ - معرفی دنده ها و ...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5