تبلیغات
پژو 405 GLX

رفع خطای دمای گاز بایفیول زیمنس پژو 405خطای دمای ریل گاز زیمنس بایفول - برای رفع خطای دمای گاز در سنسور مپ کروز بایفیول زیمنس با استفاده از مقاومت و شبیه سازی میتوانید از این راهنما استفاده نمایید.


شبیه ساز  دمای ریل گاز CNG 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX