تبلیغات
پژو 405 GLX CNG

رنگ بندی سیم سوکت کلید LC01 لندی رنزو روآدر این آموزش تصویر پشت کلید سیستم CNG روا دوگانه سوز از کیت لندی رنزو Landy Renzo LC01 برای راهنمایی رنگ بندی سیم ها تهیه شده


روا دوگانه سوز Landy Renzo کیلد CNG کانکتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX CNG