تبلیغات
MVM X33s

ریست کردن چراغ سرویس MVM X33محتوای این کتاب : براي ريست چراغ سرويس خودروي MVM x33 طبق مراحل زير پيش مي رويم: 1) سوئيچ را ببنديد و دکمه ي روي صفحه کيلومتر را فشرده نگه داريد. 2) در اين حالت سوئيچ را باز کرده و در حالي که همچنان دکمه ي روي صفحه آمپر را فشرده نگه داشته ايد موتور را روشن کنيد. 3) چند ثانيه بعد از روشن شدن موتور،دکمه ي روي صفحه آمپر را رها کنيد. 4) در اين مرحله چراغ سرويس صفحه آمپر خاموش مي شود.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر MVM X33s