تبلیغات
پژو 405 GLX

سیستم انژکتور بوش Bosch ME 17 9 71 پژو 405 موتور TU5عناوین کتاب : آشنایی با قطعات و سیستم مدیریت موتور - نقشه خوانی شماتیک دیاگرام - نقشه خوانی - سیستم کنترل الکترونیکی موتور (EMS) - رایانه موتور - شماره پین های ECU - سنسور فشا و دمای هوا TMAP Sensor - پدال گاز برقی Accelerator pedal module - سنسور پدال گاز - دریچه گاز برقی Electronic Throttle Body - سنسور موقعبت دریچه گاز TPS - سنسور موقعیت میل لنگ یا دور موتور Engine Speed Sensor - سنسور ناک یا ضربه Knock Sensor - انژکتور بنزین - کویل چرقه زنی - سنسور اکسیژن - مشخصات عمومی سنسور اکسیژن بالا و پایین Oxygen Sensor Up/Down - مجموعه قطعات ایموبلایزر - آنتن ایموبلایزر - تگ ایموبلایزر Transponder - کارت حاوی کد دسترسی Access Card - چراغ LED


پژو 405 Bosch ME 17.9.71 بوش انژکتور سیستم سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX