تبلیغات
کیا سراتو

سیستم انژکتور کیا سراتومعرفی انواع سنسورهای انژکتور و سیستم سوخت رسانی کیا سراتو - سنسور دریچه گاز - سنسور میل سوپاپ و میل لنگ و ... - محل قرارگیری سنسورها - رله پمپ بنزین - رله اصلی - ارتباط سنسورها با ECU


برق موتور سراتو انژکتور سیستم سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش