تبلیغات
برلیانس H220

سیستم تهویه مطبوع کولر برلیانس H220باز کردن و بستن کندانسور،کمپرسور،فن،لوله ها،پولی،تسمه،اوپراتور و مجموعه بخاری


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش