تبلیغات
سمند LX EF7

سیستم خنک کاری موتور سمند EF7وظیفه سیستم خنک کاری - شماتیک مدار خنک کاری موتور EF7 - مشخصات سامانه خنک کاری - مشخصات واتر پمپ - ماجول واتر پمپ - ترموستات


دمای آب سمند ef7 EF7 واترپمپ هواگیری رادیاتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش