تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

سیستم کنترل الکترونیکی زمانی ETACS جک J5سیستم کنترل الکترونیکی زمانی برف پاک کن شیشه جلوی جک J5، کنترل زمان گرم کردن شیشه عقب جک J5، کنترل چراغ روشنایی دور سوراخ کلید موتور جک J5، کنترل روشنایی چراغ سقفی جک J5، کنترل صدا و چراغ کمربند ایمنی جک J5، کنترل زمان بالابر برقی جک J5، کنترل خاموش شدن اتوماتیک چراغ عقب جک J5، عیب یابی سیستم ETACS جک J5، ترمینال مدول کنترل سیستم ETACS جک J5، راهنمای تعویض سیستم ETACS جک J5


تعویض سیستم ETACS  مدول ETACS  سیستم ETACS جک J5 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش