تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

علائم صفحه کیلومتر جک J5مجموعه صفحه نشانگر کیلومتر جک J5، فهرست علائم هشداری صفحه کیلومتر جک J5، سرعت سنج و کیلومتر شمار صفحه کیلومتر جک J5، نشانگر دمای مایع خنک کننده (درجه آب) جک J5، نشانگر مقدار سوخت (درجه بنزین) صفحه کیلومتر جک J5، چراغ هشدار سیستم ترمز صفحه کیلومتر جک J5، هشدار باز بودن درب صفحه کیلومتر جک J5، عیب یابی و ایرادات صفحه کیلومتر جک J5


آمپر میزان سوخت نشانگر درجه آب سرعت سنج و کیلومتر شمار  نشانگر کیلومتر جک J5 آمپر جک J5 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش