زامیاد Z24 دیزل

عیب یابی از دود اگزوز وانت نیسان دیزلنحوه تشخیص ایراد از روي دود اگزوز در خودروهاي وانت زامیاد دیزل-انواع ایرادات مرتبط با خروج دود سیاه از اگزوز ، خروج دود سفید از اگزوز ، خروج دود آبی تیره از اگزوز


دود آبی دود سفید دود سیاه اگزوز سوخت رسانی ایراد زامیاد نیسان دیزل 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24 دیزل