تبلیغات
زانتیا

عیب یابی سیستم ضد سرقت CPH زانتیاتست مربوط به عملكرد سيستم قفل شدن موتور در صورت استفاده از سوئيچ غير مجاززانتیا، آزمايش از طريق قرار دادن يك پوشش فلزي برروي كليد، دستگاه عيب ياب با CPH ارتباط برقرار نمي كند، با باز شدن سو ئيچ، چراغ اخطار كليد در صفحه پشت آمپر روشن نمي شود، با بستن سوئيچ، موتور خاموش نمي شود، با باز شدن سوئيچ، چراغ اخطار كليد در صفحه پشت آمپر روشن نمي شود، جدا شدن اتصال آنتن، عدم شناسايي كليد، كد شناسايي متغير غيرمجا ز، عملكرد نادرست مجموعه قفل در، عمل نكردن سيستم قفل ثانويه، عدم برقراري ارتباط با آژير، آنتن دور مغزي سوئيچ، آلارم صوتي جاماندن كليد در مغزي سوئيچ، ميكرو سوئيچ تشخيص باز بودن در راننده، دكمه هاي قفل كننده درهاي جلو، محرك قفلها، به وسيله كنترل از راه دور قفل شدن انجام نمي شود، باز و بسته شدن قفلها بلافاصله پس از دريافت ، فرمان قفل شدن:، سوئيچ هاي روي ستون درها


قفل كننده درها آلارم صوتي آژير كد شناسايي متغير کلید عيب ياب سیستم ضد سرقت CPH  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا