تبلیغات
مزدا 3 جدید

عیب یابی سیستم پخش و CD مزدا 3 جدیدعیب یابی بر مبناي علائم - پخش و تعویض سی دي - سی دي راقبول نمی کند و بلافاصله پس می دهد - سی دي را بیرون نمی دهد - پخش نمی کند / صدا ندارد - صدا پرش دارد - روي صدا خط می اندازد - تعویض کننده سی دي کار نمی کند - پخش سی دي با فایل فرمت شده WMA3MP کار نمی کند - امکان انتخاب فولدر فایل فرمت WMA3MP کار نمی کند/جستجو تراک کار نمی کند و ...


ضبط مزدا 3 پخش سی دی سیستم صوتی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش