تبلیغات
مزدا 3 جدید

عیب یابی صفحه کیلومتر یا پشت آمپر مزدا 3 جدیدعیب یابی هوشمند [پشت آمپر] - عیب یابی بر مبناي علائم - جدول عیب یابی سریع - موقعیت عقربه آمپر بنزین نادرست است - همه آمپر ها و درجه ها کار نمی کنند - چراغ اخطار ABS روشن می شود - چراغ چک روشن می شود - چراغ اخطار سیستم ترمز روشن می شود - روشنایی پشت آمپر روشن نمی شود - سرعت سنج اشتباه سرعت را نشان می دهد - دور سنج موتور اشتباه دور را نشان می دهد - چراغ اخطار دهنده بالا بودن / پائین بودن دماي آب روشن یا به صورت مداوم چشمکمی زند


برق خودرو مزدا 3 NEW  پشت آمپر صفحه کیلومتر شمار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش